Standard typer av glasstativ

Här nedan ses standardlösningarna av de olika Tekimex glasstativen.

 

Utöver dessa tillkommer speciallösningar som tas fram och byggs i tätt samarbete med kunden utifrån önskningar och behov.

 

Montering på trailer är samma lösning som Type 3, men med utnyttjande av båda sidorna av stativet, och betecknas då som Type 4. (inte illustrerat här).

 

 

Tekimex glasstativ Type 1  Type 1
Type 5.1
Tekimex glasstativ Type 1+1  Type 1+1 Tekimex glasstativ Type 2  Type 2
Type 5.2
Tekimex glasstativ Type 2+2  Type 2+2 Tekimex glasstativ Type 3  Type 3 Tekimex glasstativ Type 2  Type 5
Tekimex glasstativ Type 5+5  Type 5+5 Tekimex glasstativ Type 2  Type 6 eller Ergo Tekimex glasstativ Type 62  Type 62